• اجرای پسیو شبکه
  • نصبو راه اندازی لینک وایرلس به صورت multi point برای اتصال دفاتر به تعمیرگاه مرکزی
  • نصب و راه اندازی سانترال TDE600 دفتر مرکزی
  • نصب و راه اندازی سانترال NS500 تعمیرگاه آجودانیه
  • راه اندازی خط ۵ رقمی
Back to list

Related Projects