• اجرای پسیو شبکه
  • راه اندازی ویپ و انتقال خطوط با گیتوی
  • پشتیبانی شبکه مجموعه
  • راه اندازی لینک وایرلس رسپینا
  • مدیریت دیتا و روتینگ با روتر میکروتیک
Back to list

Related Projects