خدمات passive

به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت یا تقویت سیگنالها نقشی ندارند در اصطلاح ‏‏(نافعال) یاPassive  گفته می شود، همچون انواع کابل، داکت، انواع Keystone، انواع Patch Panel، انواع Connector و تجهیزات مشابه که در پروژه passive مورد استفاده قرار می گیرد.

با پیشرفت تکنولوژی، تجهیزات و امکانات متنوع و گوناگونی تولید و عرضه می‌شود تا نیاز مخاطبان را برآورده کند. به طبع تمام سازمان‌ها، نیازها و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند که بسته به درخواست‌ها می‌توان انواع پیشنهادها را ارائه و اجرا نمود، لذا کارشناسان گئومات با توجه به نیاز کارفرما و بالاترین کارایی متناسب با اطلاعات و داده‌های ارائه شده توسط کارفرما تجهیزات مطلوب را ارائه و پیشنهاد می‌کنند.