مراکز داده

 

فرایند مدیریت شبکه و ابزارهای مرکز داده، یکی از حساس‌ترین عناصر طراحی محسوب می‌گردد و بررسی مدل رفتاری، تراکنش پروتکل‌های شبکه، سرعت و زمان پاسخ‌دهی، قابلیت دسترسی از مهمترین نکات جهت آزمایش و اطمینان از صحت کارکرد شبکه و ابزارهای به‌کار رفته است. در واقع هدف از ایجاد مراکز داده علاوه بر گسترش امکانات و دسترس‌پذیری بالاتر ایجاد امنیت بیشتر در اطلاعات سازمان، اجرای مجازی سازها برای کاربردهای بیشتر، سیستم‌های پشتیبانی و پشتیبان‌گیری و به عنوان مهمترین مسئله ارائه زیرساخت‌های ارتباطی تحت شبکه می‌توان نام برد. راه اندازی مراکز داده بسته به نوع فعالیت سازمان در فازهای مختلف انجام می شود که از جمله‌ی آن به اجرای خدمات پسیو و برق اضطراری، راه اندازی مرکز تماس، راه اندازی اینترنت و روتینگ، پروژه‌های نرم افزاری و نصب سیستم عامل و نظارت تصویری و مانیتورینگ می‌توان اشاره کرد.