خطوط تلفنی Sip Trunk

امروزه ابزارهای ارتباطی سبب تسهیل و تسریع بر قراری ارتباطات تلفنی شده است، از جمله ابزارهای مورد استفاده جهت ارتباط از راه دور به خطوط تلفنی Sip Trunk می‌توان اشاره کرد که از خطوط اینترنتی به‌جای خطوط تلفنی سنتی (خطوط E1 و خطوط آنالوگ) بهره می‌برند.
خطوط سیپ ترانک (sip Trunk) برخلاف خطوط نسل قدیمی همچون خطوط E1 که برای برقراری تماس از خط اختصاصی استفاده می‌کردند، از بستر شبکه و اینترنت بهره برده که قابلیت انتقال و مدیریت چندین تماس تلفنی همزمان را دارند.