مرکز تماس Asterisk

استریسک محبوب‌ترین نرم افزار در حوزه تلفن‌های voip است که به کمک آن می‌توان بین چندین نقطه ارتباط صوتی بر بستر IP برقرار کرد.
از مهم‌ترین ویژگی Asterisk که باعث محبوبیت آن شده، می‌توان به متن باز بودن آن اشاره کرد و شما می‌توانید سیستم تلفنی خودتان را در تمامی دستگاه‌های IPPBX مطابق با سلیقه خودتان راه اندازی کنید.