شبکه و زیرساخت

شرکت گئومات برای پوشش نیازهای غیر نرم افزاری مشتریان، در ارائه راهکارهای نوین و جامع حوزه ارتباطات سعی در ایجاد بستری امن برای تبادل اطلاعات نموده است. در این راستا، پروژه‌هایی در حوزه شبکه و زیرساخت اعم از پسیو (Passive) و اکتیو (Active) انجام گرفته است.

اجرای پروژه پسیو

راه اندازی و تجهیز سرور

راه اندازی مرکز داده

سامانه برق اضطراری