مهراد سعادتیان

Founder & CEO


حمیدرضا امنعی

Founder & CTO


مهدی محمدی

Senior Network Manager


 

عباس فراهانی

Front End Developer & Graphic Designer


مریم زمانی

Financial manager


سينا مراد بختی

Senior Web & Application Developer


 

بهمن ديندوست

Web Developer & UI/UX Designer


هانیه نوح‌جاه

CMS Expert


مسعود اسکندری

Graphic Designer


 

شما هم به تیم ما بپیوندید.