شبکه و زیر ساخت

شبکه و زیر ساخت

شرکت گئومات برای پوشش نیازهای غیر نرم افزاری مشتریان، در ارائه راهکارهای نوین و جامع حوزه ارتباطات سعی در ایجاد بستری امن برای تبادل اطلاعات نموده است.
در این راستا، با توجه به انجام پروژه های شبکه و زیرساخت اعم از پسیو(Passive) و (Active) به شرح مختصری از فعالیت این شرکت در این حوزه می پردازیم:

  • ارائه خدمات و راهکارهای ارتباط از راه دور
  • امنیت شبکه و اطلاعات
  • تجهیز Data Center
  • طراحی، راه اندازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری