سازمان ها و ارگان ها

سازمان ها و ارگان ها

دولت الکترونیک با رویکرد استفاده از فناوری های جدید در راستای دادن تسهیلات لازم به افراد جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های کسترده تر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار را اعطا میکند.


لزوم روز افزون حرکت به سمت الکترونیک شدن دولت سازمان ها را به سمت بهره گیری هرچه بیشتر از ابزارهای فناوری اطلاعات هدایت کرده است، نهاد های دولتی از نظر ارتباطات بیرونی دارای ابعاد متنوع از قبیل اطلاع رسانی، ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع و پیگیری های مرتبط و پاسخگویی به آنها هستند و از این رو راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعاتبا توجه به قابلیت های فراوان در افزایش کارایی، کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان از همیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

 

 

پیاده سازی راهکارهای سازمانی یکی از فعالیت این گئومات با تکیه بر تحقیق، تحلیل و شناخت جوامع نیازهای سازمانی و با هدف برون رفت از سیکل سنتی و حرکت به سمت مکانیزاسیون یکپارچه با استفاده از کاربرد های فناوری اطلاعات می باشد.