تصاویری از پروژه

شرکت هواپیمایی آتا

مدت انجام پروژه : 1 ماه

همکاری در طراحی وب سایت شرکت هواپیمایی آتا

توضیحات پروژه

وب سایت هواپیمایی آتا یکی دیگر از پروژه های موفق شرکت و متخصصان گئومات بوده است که در دو زبان فارسی و انگلیسی وب سایت پیاده سازی شده است، شرکت هواپیمایی آتا واقع در استان تبریز بوده و در خدمات ناوگان هوایی فعالیت دارد.

تکنولوژی های مورد استفاده در طراحی : html,css,jquery

تکنولوژی های مورد استفاده در پیاده سازی :Net Microsoft - MSSQL - ASP.NET 4

لینک نمونه کار

کارفرما در این خصوص نظری نداده است.