نمونه کارهای شبکه و زیر ساخت

پروژه سد شهری کور-آشار_ایرانشهر-زاهدان

ادامه

پروژه مجتمع اداری تجاری رویال-سعادت آباد-تهران

ادامه

پروژه آزادراه تهران-شمال

ادامه

راه اندازی لینک اینترنت-تهران

ادامه

کارخانه کوک سازی و قطران زرند-کرمان

ادامه

پروژه شرکت زیست دارو-کمالشهر-کرج

ادامه

پروژه مرکز تماس شرکت نوین آلیاژ

ادامه

پروژه انتقال خط

ادامه

پروژه مرکز تماس شرکت پلاستیک ماشین الوان

ادامه

پروژه شرکت بهرسان دارو

ادامه