وب سایت پورتال جامع ساختمانهای سبز

 

نام پروژه پورتال جامع ساختمانهای سبز
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.maano.org
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS