وب سایت شرکت هوش کاوان فراپرداز توس

 

نام پروژه شرکت هوش کاوان فراپرداز توس
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.hooshkavan.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS