وب سایت پورتال و سامانه بزرگ طب سنتی

 

نام پروژه پورتال و سامانه بزرگ طب سنتی
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.telemediran.com
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS