وب سایت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی

 

نام پروژه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.tebyan-boj.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS