وب سایت بانک جامع اطلاعات جراحان

 

نام پروژه بانک جامع اطلاعات جراحان
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.ir-dr.com
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS