پورتال بزرگ بازار ۲۰۲۰

 

نام پروژه پورتال بزرگ بازار ۲۰۲۰
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.bazar2020.ir   
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS
همراه با اپلیکیشن اندروید و IOS