وب سایت مرجع بروز APP های اندروید

 

نام پروژه مرجع بروز APP های اندروید – کشور چین
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.appsonal.com   
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS