پروژه هوشمند سازی بیمارستان میلاد ارومیه

 

پروژه ی مذکور از پنج فاز تشکیل شده است و در حال حاضر در حال اجرا می باشد .
 
لینک پروژه http //www.uimc.ir/
تکنولوژی های مورد استفاده
Html5, Css3, JQ
Asp.Net Mvc