پروژه آزادراه تهران-شمال

 

نصب لینک وایرلس در اقصی نقاط کارگاه برای ارتباط داخلی و مانیتورینگ
راه اندازی مرکز تلفن
برقراری ارتباط voip با دفتر مرکزی بر روی بستر اینترنت
نصب پنل خورشیدی برای تامین انرژی لینک وایرلس