وب سایت ماهنامه قصرنامه

 

نام پروژه  ماهنامه قصرنامه
وضعیت پروژه  اتمام یافته
نوع عملیات  مجری فنی پروژه
لینک پروژه  www.ghasrnameh.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS