وب سایت شرکت تولید نیروگاه های گازی خراسان

 

نام پروژه  شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
وضعیت پروژه  اتمام یافته
لینک پروژه  www.khgpp.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS