وب سایت دانشگاه شاندیز مشهد

 

نام پروژه  دانشگاه شاندیز مشهد
وضعیت پروژه  اتمام یافته
لینک پروژه  www.shandiz.ac.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS