وب سایت سازمان نظام ساختمان خراسان رضوی

 

نام پروژه سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.snks.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS