وب سایت Golden Ork

 

نام پروژه Golden Ork
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه www.goldenork.com
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS