تلکس اتوماسیون و سامانه جامع مکاتبات پیگیری مکاتبات و ارائه خدمات به صورت همزمان و در یک بستر یکپارچه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای کارا و مورد نیاز در سازمان، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و علاقه مدیران بوده است . سازمانها و شرکتها عموماً نیازمند سیستمی برای پیگیری امور و پاسخگویی به نیازمندیهای الکترونیکی خود هستند. از میان دهها راهکار ارائه شده به سازمان، راهکار برتر ایجاد مدخلی مدرن و ساخت یافته بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اتوماسیون شناخته شده است . اتوماسیون درونسازمانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات اینتک موسوم به تلکس یک محصول کاملا ایرانی با قابلیت مجتمع شدن (Integration Capability) با ساز و کار داخلی سازمان و پیگیری و ارائه انواع فرآیندها بستر مناسبی برای توسعه و تجمیع ساز و کار اداری مبتنی بر وب فراهم مینماید و این امکان را برای مدیران بوجود آورده است تا بتوانند در عین محدود سازی حوزه تغییرات و دگرگونیها در عمق، با استفاده از پتانسیل موجود در سیستم ، آثار مثبت آن را در سطح جاری سازند به ترتیبی که کاربران با ورود به سامانه ، از طریق یک پنجره از کلیه فعالیت ها و نامه ها و کارهای خود اطلاع یافته و اقدام به پیگیری نمایند. این محصول در بستر .NET تولید شده است ولی امکان تجمیع با سایر سیستمهای نرم افزاری یا مبتنی بر وب را نیز فراهم مینماید. پیادهسازی قابلیتهای امنیتی از قبیل هویت شناسی مجهز به Single Sign-on ، مدیریت کاربران و نقشها، مدیریت همزمان سطوح دسترسی برای کلیه بخشهای سیستم ، مدیریت ساختار سازمانی شامل ادارات و سمتها و چارت سازمانیو صدها قابلیت دیگر… از جمله امکانات و قابلیتهای این سامانه میباشد . در حقیقت این سامانه علاوه بر امکانات کاربردی خود میتواند به عنوان دریچه دسترسی کارکنان و مشتریان سازمان به منابع و کاربردهای درون سازمانی نیز تعریف گردد   تلکس سامانه جامع مکاتبات
 1. مدیریت سیستم
  1. کاربران
   1. مدیریت کاربران
مشاهده لیست کاربران و مدیریت کاربران تعریف و مدیریت گروه های کاربری مدیریت سطوح دسترسی گروه های کاربری
 1. تعریف کاربر
-۱-۲-۱-۱ مشخصات فردی تصویر پرسنلی ، نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره پرسنلی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، جنسیت ، میزان تحصیلات -۲-۲-۱-۱ اطلاعات تماس ایمیل ، تلفن ، موبایل ، کد پستی ، آدرس ، -۳-۲-۱-۱ مدارک تصویر کارت ملی ، تصویر شناسنامه ، اسکن امضا ، -۴-۲-۱-۱ نقش سازمانی تعیین نقش و جایگاه کاربر در چارت سازمانی -۵-۲-۱-۱ نام کاربری و رمز عبور تعیین نام کاربری و رمز عبور کاربر .۳-۱-۱ سطوح دسترسی تعیین حق امضا ، مدیریت سطوح دسترسی کاربر -۲-۱ چارت سازمانی و نقش ها چارت سازمانی امکان مشاهده سلسله مراتب سازمان و دسترسی آسان کارکنان به قسمت های مختلف سازمان را فراهم می آورد: -۱-۲-۱ نمایش صد درصد گرافیکی -۲-۲-۱ تعریف و مدیریت چارت و اعضای مربوط به هر پست -۳-۲-۱ مشاهده چارت سازمانی -۴-۲-۱ مشاهده اطلاعات هر زیرمجموعه -۵-۲-۱ امکان ارسال پیام برای هریک از اعضای سازمان -۳-۱ قالب نامه ها در این بخش تنظیمات مربوط به تعریف و مدیریت قالب بندی نامه ها انجام میشود. -۴-۱ تنظیمات چاپ در این بخش تنظیمات مربوط چاپ نامه ها بر روی سربرگ های A4 A5 تعریف و مدیریت میشود. -۵-۱ سایر تنظیمات مدیریتی : .۱-۵-۱ تنظیمات سامانه اطلاع رسانی ایمیلی .۲-۵-۱ تنظیمات سامانه اطلاع رسانی پیامکی .۳-۵-۱ تنظیمات صندوق پست الکترونیکی ۲- دبیرخانه -۱-۲ گروه بندی نامه ها -۲-۲ کارتابل دبیرخانه – مشاهده کلیه نامه های کارتابل و انجام عملیات بر روی نامه ها – امکان انتقال بین دبیرخانه ای – جستجو جامع نامه ها -۳-۲ ثبت نامه وارده فرستنده ، گیرندگان ، پیوست ، عطف ، رونوشت ، اسکن و … -۴-۲ ارسال نامه ارسال نامه درون یا برون سازمانی ، گیرندگان ، پیوست ، عطف ، رونوشت و … -۵-۲ بایگانی نامه ها -۶-۲ مشاهده تاریخچه ) Info Graph ( نامه ها   ۳ – صفحه کاربری ۱-۳ کارتابل فردی بخش اصلی و کاربردی سیستم کارتابل کاربری میباشد. کلیه عملیات کاربر از طریق این بخش انجام میشود. برخی از امکانات کارتابل به شرح ذیل میباشند : .۱-۱-۳ نامه های وارده .۲-۱-۳ ارسال نامه .۳-۱-۳ بایگانی .۴-۱-۳ پیامها : امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشاهده پیامهای دریافتی .۵-۱-۳ جستجو -۲-۳ منوی کاربری .۱-۲-۳ مدیریت نام کاربری .۲-۲-۳ مدیریت رمز عبور .۳-۲-۳ مدیریت اطلاعات کاربری شامل : اطلاعات فردی ، تماس و …   ۴- امکانات و ماژول ها -۱-۴ کارتابل یکپارچه کارتابل یکی از بخشهای اصلی سامانه میباشد که امکانات ذیل الذکر را به کاربران سامانه خواهد داد : نگارش ، ثبت و ارسال نامه مشاهده کلیه نامه ها ی ورودی به کارتابل شامل :
 • ردیف
 • وضعیت اولیه )مشخص میکند که نامه توسط شخص گیرنده مشاهده شده یا خیر که با استفاده ا
دو آیکن خوانده شده یا خوانده نشده در کارتابل مشخص میشود(
 • شماره نامه
 • تاریخ
 • تاریخ بروز رسانی
 • عنوان نامه
 • وضعیت نامه )خوانده شده ، بایگانی ، در دست اقدام ، درحال بررسی و …(
 • عملیات )که خود شامل امکانات ذیل است 🙁
  • نمایش تاریخچه گردش نامه
  • ویرایش نامه
  • درخواست بررسی مجدد
 • جستجو در بین نامه ها شامل :
  • عنوان نامه
  • وضعیت
  • تاریخ ثبت ، ویرایش یا بروزرسانی
  • فرستنده
  • درون یا برون سازمانی
-۲-۴ سامانه جامع اطلاع رسانی از طریق این بخش ، سامانه ارتباط لحظه ای خود را با کاربران و با استفاده از ایمیل و پیامک ، حفظ خواهد نمود. اطلاع رسانی فراخوانها ، تغییر وضعیت نامه های ارسالی و … به صورت خودکار و از طریق همین سامانه صورت خواهد پذیرفت. -۳-۴ ماژول متون متحرک -۴-۴ ماژول تقویم -۵-۴ نظر سنجی