سوال های متداول


تمامی محصولات ما و تمامی وب سایت های طراحی شده ی ما از هیچ قالب آماده ای استفاده نشده است. مگر در زمان هایی که مشتری درخواست استفاده از این قالب ها را داشته باشد. این امر در مذاکرات قبل از عقد قرارداد کامل برای مشریان شفاف سازی خواهد شد.

با توجه به سابقه پیشین و طراحی های متعددی که تا به امروز صورت گرفته است، بسیاری از زیر سیستم و زیر ساخت وب سایت ها پیاده سازی شده است، برای مثال وب سایت های فروشگاهی ما سیل وصیعی از ماژول ها نظیر تخفیف، مزائده، حراجی، بن تخفیف و بسیاری از ماژول های دیگر را دارا می باشد اما وابسته به درخواست مشتری ماژول ها مورد نیاز آن ها پیاده سازی خواهد شد. به همین خاطر از نظر زمانی به نسبت سیستم های آماده نه تنها برابری بلکه سرعت بالاتری را دارا هستیم.

با توجه به توسعه زیر ساخت نرم افزاری شرکت ما نیمی از راه را برای تمامی پروژه های شما پموده ایم، این موضوع یکی دیگر از مزیت های رقابتی ما با دیگر شرکت های فعال در حوزه نرم افزار می باشد.
طراحی اختصاصی
زیرساخت توسعه پذیر
استفاده نکردن از قالب ها و سرویس های آماده
در کنار هزینه و زمان مناسب برای مشتریان.

تمامی سرویس ها و تمامی محصولات ما 1 سال به صورت رایگان پشتیبانی اعمال میگردد و در متن قرار داد به این امر اشاره شده است.